customized solutions
for your safety

Bezpečnost práce - BOZP


Bezpečnost práce - základní informace

Při jakékoli pracovní činnosti vzniká určité riziko ohrožení zdraví, resp. úrazu. Proto je nutné znát mechanismy, jak riziko snížit na minimum nebo alespoň na únosnou míru. Zaměstnavatel nebo provozovatel technických zařízení a budov musí zajistit systémovou ochranu všech osob odbornou činností v oblasti BOZP. Právě pro tyto případy jsme připraveni být nápomocni se zpracováním potřebné agendy a dalšími službami.

 • provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • sledování stavu školení bezpečnosti práce na pracovištích
 • sledování stavu revizí a kontrol technických zařízení
 • provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce
 • vyhledávání a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace
 • řešení agendy pracovních úrazů (směrnice, hlášení apod.)
 • zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
 • zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivé pracoviště
 • školení zaměstnanců
 • řešení povinností v oblasti hygieny práce
 • zabezpečení revizí elektro, plynu, tlakových nádob, komínů apod.
 • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • kontrola bezpečnostního značení
 • ergonomie
 • vypracování záznamu z provedené kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, stanovení odpovědností a termíny odstranění nedostatků
 • účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS)
 • poradenská linka
Kontakty

PROFISAFE s.r.o.
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1


Telefon:
+420 6O7 694 285
info@profisafe.cz

Aktuality

Spuštění nového webu

V listopadu 2019 jsme pro Vás spustili novou verzi webu. Naleznete zde komplexní informace o naší společnosti. Také zde naleznete služy, které nabízíme a mnoho dalšího.


všechny aktuality