customized solutions
for your safety

Koordinátor BOZP


Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů. Činnost koordinátora je nedílnou součástí při realizaci staveb. Na základě Vašeho požadavku o povaze Vámi připravované stavby Vám obratem sdělíme, zdali je ustanovení koordinátora BOZP zákonem vyžadováno.

Součástí povinností koordinátora BOZP je zpracování plánu BOZP!

Dále:


 • navrhovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací
 • zpracovat do plánu BOZP údaje, informace a postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s BOZP
 • formulovat základní požadavky na zajištění BOZP
 • detailní popis prováděných prací na pracovišti
 • specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli
 • specifikace odpovědností a postupů
 • zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta
 • formulování základních požadavků na zajištění BOZP při přípravě stavby
 • zpracování a aktualizace samotného plánu BOZP po celou dobu stavby
 • komunikace a korespondence s dotčenými orgány státní správy
 • koordinace činností prováděných
 • školení zaměstnanců dodavatelů stavby
 • specifikace odpovědností a postupů dodavatelů stavby
 • prohlídky stavby a kontrola bezpečného provádění prací
 • koordinace osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • návrhy termínů kontrolních dnů a kontrola plnění stanovených opatření
 • zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích
 • prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů
 • koordinace osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • spolupráci při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
 • sledování provádění prací s ohledem na BOZP
 • zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích – reporting
 • školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci kontrolního dne
Kontakty

PROFISAFE s.r.o.
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1


Telefon:
+420 6O7 694 285
info@profisafe.cz

Aktuality

Spuštění nového webu

V listopadu 2019 jsme pro Vás spustili novou verzi webu. Naleznete zde komplexní informace o naší společnosti. Také zde naleznete služy, které nabízíme a mnoho dalšího.


všechny aktuality