customized solutions
for your safety

Požární ochrana


Požární ochrana - zákonné podmínky:

Každý objekt musí být posouzen a vyhodnocen z hlediska požárního nebezpečí a požární ochrany. Pro každý objekt musí majitel znát rozsah povinností, které musí splnit, aby minimalizoval riziko. Poté je nutné respektovat stanovený rozsah dokumentů, jež přesně popisují, jak bude zabezpečena požární ochrana.

Váš partner PROFISAFE s.r.o. Vám zabezpečí plný outsourcing služeb, který pokryje všechny Vaše i zákonné požadavky na požární ochranu.

 • zpracování a pravidelní aktualizace povinné dokumentace PO dle požadavků z.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhl.č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
 • zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí pro nájemní či vlastní pracoviště či objekty
 • zpracování Požárních poplachových směrnic
 • zpracování Evakuačních plánů
 • zpracování Dokumentace zdolávání požárů včetně projednání na místně příslušném hasičském záchranném sboru
 • provádění školení zaměstnanců z oblasti PO dle zákonných požadavků
 • provádění odborných příprav preventistů požární ochrany a požárních hlídek
 • provádění pravidelných preventivních kontrol PO dle začlenění objektu a rozsahu a potřeb klienta (zákonný požadavek 1x ročně, 1x pololetně, 1x čtvrtletně)
 • prověrka stavu školení PO
 • zmapování požárního značení
 • vypracování podrobné zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědnosti a termíny odstranění nedostatků
 • účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS)
 • zpracování projektové dokumentace PO – Požárně bezpečnostní řešení stavby, včetně projednání na místně příslušném Hasičském záchranném sboru
 • zpracování lhůtníků kontrol požárně bezpečnostních zařízení
 • poradenská linka
 • na přání klienta je možné provádět audity budov stran požární ochrany, porovnání dostupné projektové dokumentace (PBŘ) vs. skutečný stav, kontroly plnění zákonných požadavků u smluvních nájemců klienta, definování rizik činností nájemců, zpracování výstupů pro zahraniční pojišťovací společnosti ve světovém jazyce (AJ, NJ) dle požadavků zadavatele
Kontakty

PROFISAFE s.r.o.
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1


Telefon:
+420 6O7 694 285
info@profisafe.cz

Aktuality

Spuštění nového webu

V listopadu 2016 jsme pro Vás spustili novou verzi webu. Naleznete zde komplexní informace o naší společnosti. Také zde naleznete služy, které nabízíme a mnoho dalšího.


všechny aktuality