customized solutions
for your safety

Školení BOZP a PO


Jsme připraveni realizovat školení všech typů

Součástí odpovědnosti zaměstnavatele nebo vlastníka nemovitostí je seznamovat zaměstnance nebo osoby s povinnostmi, které se nacházejí v objektech nebo zónách spravovaných jejími provozovateli. Z těchto povinností vyplývají rozsahy školení. Nemusí se jednat jen o zaměstnance. I obyvatelé domů mohou být seznamování s prevencí a možnými způsoby řešení mimořádných situací.

 • vstupní a opakovaná školení zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • školení vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • odborná příprava požárních hlídek a preventistů PO
 • školení obsluh ohlašovny požáru a osob určených pro mimopracovní dobu
 • školení obsluh plynových zařízení
 • školení obsluh kotelen a jiných technologiíí
 • školení obsluh tlakových zařízení
 • školení obsluh elektrozařízení
 • školení osob pro práce ve výškách
 • školení řidičů motorových vozíků
 • školení obsluh zdvihacích zařízení
 • školení práce s motorovou pilou
 • školení první pomoci
 • školení zaměstnanců o odpadech, nakládání s odpady nebo chemickými látkami
 • školení řidičů referentských vozidel
 • vzdělávání zaměstnanců v oblastech havarijní připravenosti
Kontakty

PROFISAFE s.r.o.
Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1


Telefon:
+420 6O7 694 285
info@profisafe.cz

Aktuality

Spuštění nového webu

V listopadu 2019 jsme pro Vás spustili novou verzi webu. Naleznete zde komplexní informace o naší společnosti. Také zde naleznete služy, které nabízíme a mnoho dalšího.


všechny aktuality