customized solutions
for your safety

PROFISAFE s.r.o.


PROFISAFE s.r.o. je Váš potenciální partner, který spolu s Vámi je připraven řešit povinnosti spojené s požární ochranou, bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární bezpečností staveb, revizními činnostmi a dalšími zákonnými povinnostmi ve vztahu k ochraně majetku a zdraví.

Naše služby poskytujeme pro všechny druhy činností a profesí. Nerozlišujeme drobného podnikatele nebo velkou společnost. Při jakékoli činnosti se mohou vyskytovat nežádoucí rizika ve vztahu k požární ochraně, či ochraně zdraví.

Filozofie společnosti PROFISAFE s.r.o. je založena na poskytování kvalitních služeb na míru.

Naše výhody:

  • zkušení zaměstnanci společnosti mají dlouholetou denodenní praxi v oblasti požární bezpečnosti staveb, požární ochrany a BOZP.
  • zákazníci oceňují poskytování služeb na základě dlouhodobých vztahů konkrétních zaměstnanců
  • zajišťujeme služby širokému spektru klientů od nejmenších administrativních firem až po velké společnosti se složitou problematikou v oblasti požární ochrany či bezpečnosti práce
  • služby poskytujeme v rámci celé České republiky
  • služby dodáváme ve formě jednotného systému a garantujeme tak kvalitu služeb
  • zákazníkům jsme k dispozici nonstop. Případné mimořádné události, či urgentní požadavky řešíme kdykoli i mimo obvyklou pracovní dobu
  • přesvědčte se o našich kvalitách a schopnostech formou osobního kontaktu!
Kontakty

Mezibranská 1579/4
110 00 Praha 1


Telefon:
+420 6O7 694 285
info@profisafe.cz

Aktuality

Spuštění nového webu

V listopadu 2019 jsme pro Vás spustili novou verzi webu. Naleznete zde komplexní informace o naší společnosti. Také zde naleznete služy, které nabízíme a mnoho dalšího.


všechny aktuality